Buildings and Urbanisations

We inform about some urbanisations of interest and great value (at least for those living there.

Some buildings and institutions of interest are mentioned, either due to the building itself (f.ex. architechture), or as it is of value to the user (ITV (car control), a church, or whatever).

——————

Vi informerer om noen boområder av interesse og stor verdi (i hvert fall for de som bor der). Noen bygninger og institusjoner er nevnt. De kan ha interesse enten pga bygningen i seg selv (f.eks. arkitekturen) eller fordi den har verdi for brukeren (ITV (bilkontroll), en kirke eller annet).

Advertisements